Preporuke pedijatra za dužinu sna

San je vitalna komponenta cjelokupnog djetetovog zdravlja i dobrog stanja. Redovno spavanje preporučenog broja sati povezano je sa poboljšanjima u:

  • Pažnji, pamćenju i učenju
  • Ponašanju i emocionalnoj regulaciji
  • Kvaliteti života
  • Mentalnom i fizičkom zdravlju

Previše ili premalo spavanja može doprinijeti lošim zdravstvenim rezultatima kod djece. Nedovoljno spavanja povezano je sa pažnjom, ponašanjem i problemima u učenju. Također, povećava rizik od nezgoda i povreda, a povezan je sa povećanim faktorima rizika za depresiju, hipertenziju i dijabetes. Kod tinejdžera, nedovoljno spavanja povezano je s povećanim rizikom od samopovreda. Uz to, previše spavanja može biti povezano sa nepovoljnim zdravstvenim rezultatima, uključujući hipertenziju, dijabetes i mentalne probleme.
Sljedeća tabela sadrži konsenzus preporuke Američke akademije za medicinu spavanja o količini sna potrebnoj za poboljšanje optimalnog zdravlja djece i adolescenata.

Starosna grupaPreporučen broj sati za grupu u periodu od 24 sata (uključujući drijemanje)
Novorođenčadi (4 – 12 mjeseci)12 – 16 sati
1-2 godina11 – 14 sati
3 – 5 godina10 – 13 sati
6 – 12 godina9 – 12 sati
13 – 18 godina8 – 10 sati
Leave a reply