Šta je Funkcionalna Medicina?

Funkcionalna medicina je evolucija u medicinskoj praksi koja se preciznije bavi zdravstvenim potrebama 21. vijeka.

Zamjenom tradicionalnog fokusa medicinske prakse usmjerene na bolest/simptome, pristupom koji je više usmjeren na pacijenta, funkcionalna medicina pridaje pažnju pacijentu, ne osvrće se samo na pojedini skup simptoma. Doktori funkcionalne medicine provode vrijeme sa svojim pacijentima, slušajući historiju njihovih bolesti i posmatrajući interakcije između genetike, okoliša i načina života, te na faktore koji mogu uticati na dugoročno zdravlje i složene hronične bolesti. Na ovaj način funkcionalna medicina podržava jedinstven izraz zdravlja i vitalnosti za svakog pojedinca.

  Learn why is it worth it

  Zašto nam je potrebna Funkcionalna Medicina?

  • Naše društvo doživljava nagli porast broja ljudi koji pate od hroničnih bolesti poput dijabetesa, srčanih oboljenja, karcinoma, mentalnih bolesti i autoimunih poremećaja (reumatoidni artritis).
  • Sistem medicine koji većina praktikuje orijentisana je na akutnu njegu, tj. dijagnozu i liječenje traume ili bolesti kratkog trajanja i kojima je potrebna hitna njega, kao npr. upala slijepog crijeva ili slomljena noga.
  • Nažalost, pristupu akutne njege nedostaje odgovarajuća metodologija i alati za sprječavanje i liječenje složenih, hroničnih bolesti.
  • Postoji veliki razmak između istraživanja i načina na koji ljekari rade. Period između medicinskih istraživanja kada se objave te njihova integracija/primjena kasni čak 50 godina, naročito ako se radi o autoimunim i hroničnim oboljenjima.
  • Većina ljekara nije adekvatno obučena kako procijeniti osnovne uzroke složenih, hroničnih bolesti i primijeniti strategije kao što su prehrana, dijeta i vježbe za liječenje i prevenciju ovih bolesti kod svojih pacijenata.

  Naš tim