Razumijevanje testova Štitne žlijezde: TSH, referentne vrjednosti i drugi dijelovi

U medicinskoj literaturi postoji velika rasprava o laboratorijskom ispitivanju štitne žlijezde. Ljekari su se oslanjali na test nazvan TSH (hormon koji stimuliše štitnjaču) koji pomaže u dijagnosticiranju i liječenju bolesnika s poremećajem štitnjače.
Do Novembra 2002. normalan nivo TSH bio je između 0,5 i 5,0 mIU / L. U to vrijeme dvije krovne organizacije, Američko udruženje kliničkih endokrinologa (AACE) i Nacionalna akademija za kliničku biohemiju, dio američke Akademije Udruženje za kliničku hemiju (AACC), obje su predložile da je ovaj referentni raspon preširok. AACE je podsticao ljekare da razmotre liječenje pacijenata čiji TSH je izvan granica užeg raspona na temelju ciljnog nivoa koji je postavljen a to je da TSH ima referentne vrijednosti od 0,3 do 3,0 mIU / L. AACE rekao je da će „testiranje prema ovim vrijednostima rezultirati pravilnom dijagnozom za milione Amerikanaca koji su oboljeli od blagog poremećaja štitne žlijezde, ali do sada nisu liječeni. “
AACC je rekao “U budućnosti je vjerovatno da će gornja granica referentne vrijednosti TSH u serumu smanjit raspon na 2,5 jer> 95% detaljno pregledanih dobrovoljaca koji se smatraju zdravim imaju vrijednosti TSH u serumu između 0,4 i 2,5 mIU / L. “Postoji dobar razlog za razmatranje ove promjene, jer su istraživanja pokazala da su mnogi pojedinci s TSH većim od nove preporuke, te zbog toga imaju povećan rizik od srčanih bolesti, povećanog krvnog pritisak i drugih dugoročnih zdravstvenih problema.
Vjerovatno samo gledanje laboratorijskih vrijednosti poput TSH, iako korisno, nije jedini podatak na koje se trebamo pouzdati. Historija pacijenta, fizički pregled i svakako drugi laboratorijski testovi su itekako vrlo važni dijelovi ispitivanja pacijenata, kako bi se utvrdilo šta je optimalno za svakog ponaosob. Mi kao ljekari često zaboravimo da liječenje treba prilagoditi svakom pacijentu, nikako ne bismo trebali stavljati sve u isti koš.
Kao što je rekao jedan cijenjeni endokrinolog u svom published paper-u “Odluka (doktora na koji način liječi) temelji se danas više na “umjetnosti u polju medicine’ nego na nauci”.

Leave a reply