Dr. Omar Nuhić

Dr. Omar Nuhić je prvi doktor funkcionalne medicine na regiji Balkana te jedan od samo nekoliko doktora zastupljenih na području Evrope. Dr. Nuhić je svoju strast za funkcionalnom medicinom pretvorio u aktivizam promovišući zdrav način života kao glavni I jedini način kako preventovati i riješiti određena oboljenja. Nakon završenog fakulteta medicine, gdje je nagrađivan kao jedan od najboljih studenata na godini tokom 6 godina studija, završivo je specijalizaciju funkcionalne medicine na Institutu za Funkcionalnu medicinu koji je smješten u Washingtonu, USA. Trenutno je na subspecijalizacija iz Anti Aging i regenerativne medicine u USA-u. Te je završio i razne edukacije na polju funkcionalne medicine, radiologije, dermatologije, endokrinologije, nutricionizma te rehabilitacije. Neke od njih su „Cancer summit“, „AFMCP“, „Precision nutrition“, „Hidžama/wet cupping“, „OMT osteopathy basic and advanced“, „Ergon therapy“, „Akupunktura“. Pohađao je i „Integrative Dermatology symposium“, „Nutrition oriented physical exam“, „LENS“, „Environmental Mold and Toxin summit“, te mnoge druge. 

TIMETABLE
SpecijalizacijaSpec. Funkcionalne medicine, IFMCP
DiplomaM.D. of Medicine

Edukacija

Srednja škola: Karađoz-begova medresa Mostar

Završetak hifza Kur’ana Časnog

Sarajevo Medical School at Sarajevo School of Science and TechnologyM.D.

Hidžama / Wet cupping

Basic OMT Osteopath

Advanced OMT Osteopath

Precision Nutrition

Basic Ergon therapy

Institute for Functional Medicine 2021IFCMP

SIBO masterclass practitioner