Prev Next

Kurs za trudnice

KURS ZA TRUDNICE

(KAKO DA TI TRUDNOĆA BUDE NAJLJEPŠI PERIOD U ŽIVOTU)

  1. Motivacija za roditeljstvo (značaj roditeljstva) i prihvatanje trudnoće

      2.Kontrola emocija- straha ili tuge i promjena raspoloženja u toku trudnoće

      3. Prihvatanje svog tijela i svih promjena na njemu u toku trudnoće

      4. Izgradi zdrave navike u trudnoći

      5. Organizacija vremena i svakodnevnih obaveza u trudnoći i roditeljstvu

      6. Trudnica u socijalnoj okolini (izgradi kvalitetan odnos sa partnerom, porodicom, kolegama na poslu…)

      7. Psihofizički razvoj bebe u trudnoći

      8. Pripreme za porođaj- prevazilaženje straha od istog

      9. Kako do kvalitetnog i posvećenog roditeljstva

Grupni vebinari se sastoje iz tri dijela;

U prvom dijelu je teorijski osvrt na spomenute teme.

U drugom dijelu će se realizovati vježbe kojima se vrši kontrola emocija, osvješćava stanje u kojem se osoba nalazi, jača optimizam i fokus stavlja na pozitivne strategije ličnosti.

U trećem- posljednjem dijelu je interakcija članova grupe.

Osoba će nakon završenog kursa ovladati svim spomenutim vještinama, znati upravljati svojim emocijama, naučiti kako izgraditi kvaltetne međuljudske odnose sa osobama iz svog okruženja i postaviti kvalitetne granice u odnosu sa njima, naučiti kako da neguje svoje tijelo i dušu, pokreće kod sebe pozitivne promjene i još mnogo toga.

Grupne seanse održavati jednom ili dva puta mjesečno zavisno od kooperativnosti i potreba grupe, u trajanju od 45min do 1h.

Sa osobama koje imaju izražene neke od spomenutih simptoma ili bilo koju drugu poteškoću u svakodnevnom funkcionisanju zakazati individualne termine razgovora.